ÅSA-MALIN SANDSTRÖM - VÄLJ ETT NYTT LIV

 
Den här sidan är för dig som…

- Misstänker eller vet att du fastnat i någon form av substansberoende.

- Vill komma loss från beroendet och dessutom få en bra livskvalitet.

- Är beredd att göra arbetet för att nå ett bra liv.

Den här sidan är även för dig som…

- Är vän, anhörig eller i relation med en person som fastnat i beroende. 

- Vill lära dig om beroendesjukdomen, samt få råd om hur du kan förhålla dig.

- Vill genomgå en grundutbildning om substansberoende och medberoende.

För företag, kommuner och organisationer

- Som vill erbjuda sin personal större inblick i beroendets mekanismer och beteenden, så att de kan stötta varandra och förstå hur skam-och skuldkänslor kan hindra någon från att be om hjälp.

- Som vill ha skräddarsydda utbildningspaket efter behov och önskemål, exempelvis både webbaserade kurser, föreläsning på plats, samt olika kombinationer av båda.

- Som vill anlita mig för individuell coaching för att stötta och behandla anställda med beroendeproblematik.

- Som vill erbjuda chefer utbildning, där man lär känna beroendets mekanismer, vilka tecken man ska leta efter och hur man ska närma sig en person med beroende för att vara till hjälp.

 • 9 890 kr

Kursen riktad till Beroende

  Den här kursen riktar sig till dig som tror eller vet att du fastnat i någon form av substansberoende. Kursen är omfattande och innehåller 9 stycken föreläsningar och 10 uppgifter att arbeta med.

  • 7 990 kr

  Den Allmänna Kursen

   Den här kursen riktar sig till dig som inte själv lider av substansberoende, men som vill lära dig mer om sjukdomen. Beroendesjukdom är något som påverkar de flesta i samhället eftersom det är så utbrett och de flesta känner någon som är sjuk.

   " Jag rekommenderar kursen utifrån att den är enkel att förstå lagomt långa avsnitt. Känns som man dras med och att man blir nyfiken på att fortsätta.Känns också som att Malin som håller i kursen vet vad hon pratar om vilken gör att det känns äkta. "
                                                                                                                                                                 /Elisabeth

   Kurserna finns även på engelska

   • 9 890 kr

   The Course Directed at Addicts

    This course is directed to you who suspect or know that you are stuck in some form of substance addiction. The course is extensive and contains 9 lectures and 10 exercises to work with. It comes with a work book. Besides that, it also contains my life story. The course is for you who are willing to work hard on yourself in order to free yourself from your addiction and to reach a good quality of life.

    • 7 990 kr

    The General Course

     This course is directed to you who do not suffer from the illness of addiction yourself, but who want to learn more about it. The illness of addiction is something that affects most people in society. It is so widely spread and most people know someone who suffers from addiction.

     " Jag tyckte det var personligt i och med Malins egna upplevelser. Att hon själv har tagit sig igenom svårigheter och på det sättet fått erfarenhet inom området ger tyngd i materialet. Kursen är välstrukturerad och bra uppbyggd. Pedagogiskt. "
                                                                                                                          /Anders